Izobrazba:

Pravna fakulteta v Ljubljani (1995)

Georgetown University Law School (1998), Master of Laws (LL.M., Common Law Studies)

Izkušnje:

ustanovitelj in odvetnik v Odvetniški družbi Špec o.p. d.o.o. (marec 2015 do danes)

odvetnik Boštjan Špec (februar 2015 – marec 2015)

odvetnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (december 2014 – januar 2015)

partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (december 2001 – december 2014)

odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (maj 2000 – december 2001)

pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (januar 1999 – januar 2000)

pripravnik v Odvetniški pisarni Seward & Kissel, New York, ZDA (julij 1998 – september 1998)

pripravnik svetovalec na Ljubljanski borzi (januar 1996 – julij 1997)

Tuji jeziki:

angleški, nemški, hrvaški, srbski, francoski

Članstva in druge dolžnosti:

Odvetniška zbornica Slovenije (od 2001) www.odv-zb.si

Arbiter pri Stalni arbitraži GZS www.sloarbitration.eu

Zadnja predavanja:

Konferenca slovenske arbitraže 2014 pri Stalni arbitraži GZS: Priložnosti reševanja finančnih sporov z arbtiražo

Konferenca slovenske arbitraže 2013 pri Stalni arbitraži GZS: Arbitražno reševanje korporacijskih in finančnih sporov

Glavne objave:

International Arbitration, 1. izdaja, Global Legal Insights Series, april 2015, izdajatelj Global Legal Group Ltd, London, prispevek o Sloveniji; www.globallegalinsights.com

International Financial Markets Guide, LexisNexis UK Butterworths 2004, urednik Barnabas Reynolds (soavtor raziskave o Sloveniji)

Journal of International Banking Law and Regulation, Volume 19, Issue 11, p. N-112, Slovenia Implements EU Directive on Financial Collateral

Poklicna in izobrazbena pravila odvetniškega poklica v Sloveniji (kot del Anwaltsrecht in EU Beitrittsländern), Dunaj 2003, Manzsche Verlags und Universitätbuchhandlung, založnik Dr. Dieter Kolonovits, M.C.J

Legal Framework of the Securities Market in Slovenia, The Parker School Journal of East European Law, Columbia University, 1999, Vol. 6, No. 1

Poslovanje na podlagi notranjih informacij, Gospodarski vestnik, Ljubljana, oktober 1996, 219 strani