Izkušnje s področja gospodarskega prava in prava gospodarskih družb, trga finančnih instrumentov, izvedenih finančnih inštrumentov, ISDA okvirnih pogodb, GMRA okvirnih pogodb, EFET okvirnih pogodb, finančnih zavarovanj, bančnih in borznih poslov, pravne ureditve kreditnih in finančnih inštitucij, zavarovalnic, investicijskih podjetij in skladov, davčnega, insolvenčnega, mednarodnega zasebnega prava, M&A, arbitraže in imigracijskega prava.

Imenovan na listo arbitrov pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije.